Play List () All
آهنگ میشه نگام کنی از محمد علیزاده

آهنگ میشه نگام کنی از محمد علیزاده

10 / 10
1 User
Plays : 45537  
| Date added : 9/21/2017

نظرات

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نظر شما چیست ؟ :

متن آهنگ میشه نگام کنی محمد علیزاده

 

چشم بر ندار ازم می پاشه زندگیم
هر کس به جز تو رو انکار می کنم
من عاشق توام اقرار می کنم
اقرار می کنم به یاد تو هنوز
هم سخته خواب شب هم خنده های روز
از تو حواسم و هی پرت می کنم
با قلب بی کسم هی شرط می کنم

♫♫♫♫
برگشتن دیر و دل بستن های زود
باور نمی کنی دست خودم نبود دست خودم نبود
دست خودم نبود ، دست خودم نبود
میشه نگام کنی راحت شه زندگیم
چشم بر ندار ازم می پاشه زندگیم
هر کس به جز تو رو انکار می کنم
من عاشق توام اقرار می کنم
اقرار می کنم به یاد تو هنوز
هم سخته خواب شب هم خنده های روز
از تو حواسم و هی پرت می کنم
با قلب بی کسم هی شرط می کنم